บริการฟ้องร้องดำเนินคดีทางศาล

ฟ้องร้องดำเนินคดีทางศาล รับปรึกษาอรรถคดีต่างๆ

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ในคดีทุกประเภท

>> คดีอาญา คดีแพ่ง ทุกประเภท

>> คดีปกครอง คดีอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> คดีสิ่งแวดล้อม

>> คดีแรงงาน

>> คดีภาษีอากร

>> คดียาเสพย์ติด

>> คดีครอบครัว ฟ้องชู้  เรียกค่าเลี้ยงดูบุตร  แบ่งสินสมรส  ขอถอนอำนาจปกครอง  ขอให้รับเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

>> คดีที่ดิน เวนคืนที่ดิน

>> คดีมรดก และ รับทำพินัยกรรม  ตั้งผู้จัดการมรดก  แบ่งทรัพย์มรดก  เพิกถอนการโอนทรัพย์มรดก

>> รับงานเขียนอุทธรณ์  งานเขียนฎีกา  งานเขียนแก้อุทธรณื  งานเขียนแก้ฎีกา

>> รับงานคดีสถาบันการเงิน  งานบริษัทลีสซิ่ง  งานบริษัทบริหารสินทรัพย์  งานสหกรณ์

>> รับงานออกโนติส กรณีติดตามหนี้  กรณีแจ้งเตือน  กรณีแจ้งเพื่อทราบทุกประเภทงาน

 

 

 

 

Visitors: 64