บริการสืบทรัพย์

บริการสืบทรัพย์   สืบทรัพย์ตามคำพิพากษา ของบุคคล และนิติบุคคล  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ทางทีมงานฝ่ายบังคับคดีจะทำการคัดถ่ายทะเบียนราษฎร์ / ทะเบียนครอบครัว เพื่อยืนยันตัวตนและเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องของลูกหนี้ / ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สมรส ก่อนทำการสืบทรัพย์ทุกครั้ง

>> บริการสืบกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้าน ที่ดินเปล่า คอนโด อาคารชุด

>> บริการสืบกรรมสิทธิ์รถ เช่น กรรมสิทธิ์รถยนต์  กรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์

>> บริการสืบค้นข้อมูลที่ทำงาน รายได้ โอที โบนัส สวัสดิการในการทำงาน เงินค่าตอบแทนกรณีต่างๆ

>> บริการสืบค้นบัญชีเงินฝาก หุ้นสหกรณ์ ปันผลสหกรณ์

>> บริการสืบค้นเบอร์โทรศัพท์

>> บริการสืบค้นข้อมูลคู่สมรส  ทะเบียนครอบครัว

>> บริการสืบค้นข้อมูลการล้มละลาย

 

Visitors: 64