เกี่ยวกับเรา

 

 

บริษัท สามารถ พับบลิค ลอว์ จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพ มากด้วยความสามารถและประการณ์ในงานด้านกฎหมายทุกประเภท 

บริหารงานโดย  ทนายสัญญาภัชระ   สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  วาระปี 2565 - 2568

ขอบข่ายการให้บริการ

บริษัทให้บริการด้านกฎหมาย รับว่าความ และบริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายทุกประเภท มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมทีมงานที่มีคุณภาพหลากหลายด้าน ทั้งกอปรประสบการณ์ มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และอีกทั้งมีระบบบริหารจัดการครบวงจร มีกระบวนการทำงานที่หลากหลาย สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนงานได้ตามความต้องการของลูกค้า ให้บริการด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

 

 

 

 

 

Visitors: 64